Background

English | Osobní informace | Vzdělání | Pracovní zkušenosti | Pobyty v zahraničí |
Dovednosti | Osobní charakteristika | Volný čas | PublikaceMy photo


Osobní informace

Příjmení, Jméno: Patera, Jan
Tituly: Ing.
Datum narození: 10. Února 1979
Národnost: Česká
Stav: Svobodný
E-mail: e-mail
Poštovní adresa: Ing. Jan Patera, Vokáčova 941/2, 337 01 Rokycany, Czech Republic
Mobile Phone: +420 737 380 833

(Nahoru)

Vzdělání (Nahoru)

Pracovní zkušenosti (Nahoru)

Pobyty a přednášky (Nahoru)

Dovednosti
(Nahoru)

Osobní charakteristika
(Nahoru)

Volný čas
(Nahoru)

Publikace
(Nahoru)